Nota Legal, Termes i Condicions d’ús

Benvingut al nostre lloc web.

Si continua navegant i utilitzant aquest lloc web, accepta complir amb i estar obligat pels Termes i Condicions d’Ús que, juntament amb la nostra política de privacitat, governen la relació de dna, empresa gestora de les visites a la Catedral de Tarragona, amb vostè en relació amb aquest lloc web.

El terme “dna”, “Catedral de Tarragona” o “nosaltres” es refereix a la signatura titular del lloc web. El terme “vostè” es refereix a l’usuari o visitant del nostre lloc web.

L’ús d’aquest lloc web està subjecte a les següents condicions:

  • El contingut de les pàgines d’aquest lloc web és per la seva informació i ús general, i està subjecte a canvis sense previ avís.
  • Ni nosaltres ni cap tercer ofereix cap garantia pel que fa a l’exactitud, puntualitat, rendiment, integritat o adequació de la informació i els materials trobats o oferts en aquest lloc per a qualsevol propòsit en particular. Vostè reconeix que aquesta informació i materials poden contenir inexactituds o errors i declinem expressament tota responsabilitat per qualsevol inexactitud o errors en la màxima mesura permesa per la llei.
  • L’ús de qualsevol informació o materials continguts en aquest lloc web ho farà sota el seu propi risc, per la qual cosa no es fa responsable. Serà la seva responsabilitat per garantir que qualsevol producte, servei o informació disponible a través d’aquest lloc web a les seves necessitats específiques.
  • Aquest lloc web conté material que és propietat de o llicenciades a nosaltres. Aquest material inclou, però no es limitada, al disseny, l’aparença i els gràfics. La reproducció està prohibida llevat de conformitat amb la nota de copyright, que forma part d’aquests termes i condicions.
  • Totes les marques reproduïdes en aquesta pàgina web, que no són propietat de, o amb llicència per a l’operador, són reconegudes en la pàgina web.
  • L’ús no autoritzat d’aquest lloc web pot donar lloc a una reclamació per danys i perjudicis i / o constituir un delicte.
  • Ocasionalment, aquest lloc també pot incloure enllaços a altres llocs web que li siguin útils per obtenir més informació. Això no vol dir que estiguem d’acord amb els continguts d’aquests llocs. Declinem tota responsabilitat sobre o els continguts dels llocs web enllaçats.
  • Vostè no pot crear un enllaç a aquesta pàgina des d’un altre lloc web o document sense notificar-ho a dna prèviament i per escrit.
  • L’ús d’aquest lloc web i qualsevol disputa que pugui sorgir del mateix està subjecte a les lleis d’Espanya.